635.85€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
635.85€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
635.85€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
100.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
100.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
100.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
100.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
100.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α