126.51€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
126.51€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
126.51€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
147.40€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
147.40€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
97.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
97.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
97.15€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
97.15€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
97.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α