851.45€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
99.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
129.40€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
129.40€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
848.85€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
113.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
113.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
397.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
110.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
113.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
113.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
113.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
110.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
110.50€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α
113.00€ Βάσει "ΠΟΛ 1150" άρθρο 39Α